Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Amgylchedd Hanesyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 9)

9 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Trafodaeth breifat

Dogfennau ategol:

  • Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau'r ymateb i'r adroddiad.

 


Cyfarfod: 07/02/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad Drafft

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 10/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Yr amgylchedd hanesyddol: Ystyried y materion alweddol

Dogfennau ategol:

  • Papur Materion Allweddol

Cofnodion:

3.1 Ystyriodd yr Aelodau y papur materion allweddol.


Cyfarfod: 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Amgylchedd Hanesyddol: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Yr amgylchedd hanesyddol: sesiwn dystiolaeth 8

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Jason Thomas –Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwilym Hughes - Dirprwy Gyfarwyddwr yr Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Cytunodd swyddog y Gweinidog i ddarparu nodyn ar bartneriaeth Cymru Hanesyddol.


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 9)

Yr amgylchedd hanesyddol: sesiwn dystiolaeth 7

Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Dr Emma Plunkett-Dillon, Pennaeth Cadwraeth, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Cofnodion:

9.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Yr amgylchedd hanesyddol: sesiwn dystiolaeth 6

Jane Lee, Swyddog polisi – Adfywio ac Ewrop, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Amy Longford, Rheolwr Treftadaeth, Cyngor Sir Fynwy

Peter Thomas, Uwch Gynllunydd (Cadwraeth a Dylunio), Adfywio a Chynllunio, Cyngor Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 5

Jonathan Thompson, Uwch Gynghorwr Treftadaeth, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Rhianne Jones, Swyddog Polisi, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 4

Rob Lennox, Cynghorwr Polisi, Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr

Kate Geary, Pennaeth Ymarfer a Datblygiad Proffesiynol, Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn dystiolaeth 3

Alex Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo, yr Eglwys yng Nghymru

Gethin Rhys, Swyddog Polisi’r Cynulliad Cenedlaethol, Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Bedyddwyr Cymru

Dr Christian Williams, Cydlynydd Corfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Amgylchedd Hanesyddol: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7)

7 Amgylchedd Hanesyddol: Cyflwyno Canlyniadau Arolwg

Rhayna Mann, Uwch-swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Papur 10

Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 1: Cadw

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwilym Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru

Tom Cosson, Uwch Gynghorydd Diwylliant a Thlodi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 2

Christopher Catling, Ysgrifennydd, Prif Weithredwr, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Treftadaeth Cymru: Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

  • Papur 11

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r papur cwmpasu.


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Ateb gan Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i'r llythyr gan y Cadeirydd: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu