Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Amgylchedd Hanesyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 7.)

7. Amgylchedd Hanesyddol: Cyflwyno Canlyniadau Arolwg

Rhayna Mann, Uwch-swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Papur 10

Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2.)

2. Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 1: Cadw

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwilym Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru

Tom Cosson, Uwch Gynghorydd Diwylliant a Thlodi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3.)

3. Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 2

Christopher Catling, Ysgrifennydd, Prif Weithredwr, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2.1)

2.1 Amgylchedd Hanesyddol: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Treftadaeth Cymru: Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

  • Papur 11

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r papur cwmpasu.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu