Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur 3 i'w nodi - Hawlenni cludo nwyddau ar ôl Brexit, Cymdeithas Cludo Nwyddau - 9 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 11 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru, ynghylch y cais am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran yr argymhellion yn yr adroddiad ar ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?’ – 10 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 8)

8 Papur ar barodrwydd ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd yr Aelodau y papur a chytuno’r pwyntiau gweithredu ynddo.


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ynghylch adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?

NDM6704 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Chwefror 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 12 Ebrill 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.18

NDM6704 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Chwefror 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 5)

5 Papur i’w nodi 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' - 22 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr at y Cadeirydd oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

6 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunodd ar newidiadau a fydd yn cael eu trafod eto yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwydnwch a pharodrwydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 4)

4 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - themâu allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd a chytunwyd ar y themâu allweddol.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

6 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1        Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 2)

2 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan;

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth 2

Vanessa Young, Conffederasiwn GIG Cymru

Y Cyngh. Anthony Taylor, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu