Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

AOB

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Aelodau'r Pwyllgor Busnes

 

Er bod Plaid Brexit yn gymwys i gael ei chynrychioli ar y Pwyllgor Busnes, cafodd y cynnig i ethol Caroline Jones fel aelod ei drechu ar 22 Mai. Mae'r Llywydd wedi derbyn cais gan Blaid Brexit i ail-gyflwyno'r cynnig i ethol Caroline Jones. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ail-gyflwyno'r cynnig a'i drefnu, dros dro, ar gyfer yfory, ond gofynnwyd i swyddogion wirio gyda Phlaid Brexit a oedd yr amseru yn briodol iddyn nhw.

 

 

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Business Committee Membership

 

Neil Hamilton is no longer a member of the Business Committee on account of UKIP having ceased to be a group. The Brexit Party group now qualify to be represented on the Business Committee and have indicated that they wish to nominate Caroline Jones. Business Managers agreed to table a motion to elect Caroline Jones to the Business Committee and for the motion to be considered on Wednesday.

 

Leaders and Spokespeople

 

Business Managers discussed the allocation of leaders and spokespeople questions to the Brexit Party. The Llywydd confirmed that she will inform Members of her decision in due course.

 

Chamber Seating

 

A revised seating plan will be circulated later this morning.

 

Supplementary questions

 

The Llywydd informed Business Managers that she intends to ensure that First Ministers’ Questions always reaches Question 8. The Llywydd also indicated that where the time taken by questions only allows time to call one supplementary, that she will alternate between calling Plaid Cymru and the Conservatives first, with Labour Members and others where appropriate.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Ffilmio yn y siambr

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai ffotograffydd yn bresennol yn y Siambr ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth nesaf 3 Ebrill.

 

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Unrhyw fater arall

 

Dywedodd Rhun ap Iorwerth fod Aelodau o’i blaid wedi codi’r mater o ddyrannu cwestiynau atodol gydag ef. Roeddent yn pryderu am ychydig o achosion diweddar lle na alwyd arnynt i ofyn cwestiynau atodol yn y Cyfarfod Llawn. Eglurodd y Llywydd ei dull wrth alw am gwestiynau atodol ond nododd fod hylifedd hefyd yn hanfodol, a bod pa Aelodau oedd yn cael eu galw pryd bob amser yn cael ei bennu yn ôl cyfyngiadau amser a chydbwysedd o ran y pleidiau.

 

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Eitemau'r Cadeiryddion


Cyfarfod: 11/07/2018 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4)

Eitemau'r Cadeiryddion


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu