Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018 - Gohebiaeth

CLA(5)-26-18 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, 9 Hydref 2018

CLA(5)-26-18 – Papur 4 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, 17 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 SL(5)257 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-24-18 – Papur 3 - Rheoliadau

CLA(5)-24-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a nododd yr adroddiad drafft, gan gynnwys ymateb Llywodraeth Cymru. Nid oedd y Pwyllgor yn fodlon ar lefel y manylder yn ymateb y Llywodraeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad pellach.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu