Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/10/2019 - Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan (Eitem 1)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Cytunodd Pwyllgor y Cynulliad Cyfan ar 1 Hydref 2019, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adrannau 2-9;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 10 i 29;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 30 – 41;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Bydd dogfennau sy'n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 265:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

1

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 265.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

13

56

Derbyniwyd gwelliant 85.

Gan fod gwelliant 85 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 266, 106 a 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

2

16

56

Derbyniwyd gwelliant 86.

Gan fod gwelliant 86 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 87A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

4

26

55

Gwrthodwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 88:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 88.

Gan fod gwelliant 88 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 89:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 89.

Gan fod gwelliant 89 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 90.

Gan fod gwelliant 90 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 91 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 113.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

5

10

56

Derbyniwyd gwelliant 92.

Ni chynigiwyd gwelliannau 94A – 94K.

Am 17.15 gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion am 5 munud yn unol â Rheol Sefydlog 17.47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

4

21

55

Derbyniwyd gwelliant 94.

Gan fod gwelliant 94 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 170-183; 5-6; 184-208; 267; 209-220; 268; 221-242; 7; 243-253 ac 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

45

56

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

51

56

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 270:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

41

56

Gwrthodwyd gwelliant 270.

 

 

Am 18.04, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 18.15.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

53

Gwrthodwyd gwelliant 39B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 39A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

18

54

Derbyniwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 125.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 126.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 127.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 128:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 128.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 130.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

3

54

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 131 - 134 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 131.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 133.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 134.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 136.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 18 – 20 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliannau 18 - 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 137.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

7

54

Derbyniwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

56

Derbyniwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53E.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53F:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53F.

Ni chynigiwyd gwelliant 53G.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53H:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53H.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53I:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53I.

Ni chynigiwyd gwelliant 53J.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53K – 53N gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53K – 53N.

Ni chynigiwyd gwelliant 53O.

Ni chynigiwyd gwelliant 53P.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Q:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Q.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53R:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

12

52

Derbyniwyd gwelliant 53R.

Ni chynigiwyd gwelliant 53S.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53T – 53Y gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53T – 53Y.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Z:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Z.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AA:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AA.

Ni chynigiwyd gwelliant 53AB.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53AC – 53AI gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd 53AC – 53AI.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AL:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

5

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 53AL.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AJ:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AJ.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AK:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AK.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53 wedi’i ddiwygio:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53 wedi’i ddiwygio.

Gan fod gwelliant 53 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau138 - 144.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 71A – 71C gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliannau 71A – 71C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

24

53

Derbyniwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

11

51

Derbyniwyd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 54 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 21; 145; 22; 95; 23 a 146.

Am 19.45, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 20.15.

Tynnwyd gwelliant 271 yn ôl.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 55A – 55D gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliannau 55A – 55D.

Derbyniwyd gwelliant 55, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

17

52

Derbyniwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 57, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 58A.

Derbyniwyd gwelliant 58, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 147 - 151 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 147.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 148:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 148.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 150.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliant 151.

Ni chynigiwyd gwelliant 278.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

4

52

Derbyniwyd gwelliant 72.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 254 – 256 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliannau 254 - 256.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

15

52

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 76.

Gan fod gwelliant 76 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 257 - 259.

Derbyniwyd gwelliant 77, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

7

52

Derbyniwyd gwelliant 78.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 260.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 79.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 80.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

8

51

Derbyniwyd gwelliant 81.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 261:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

45

52

Gwrthodwyd gwelliant 261.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 262:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 262.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 263:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 263.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

0

21

52

Derbyniwyd gwelliant 82.

Gan fod gwelliant 82 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 264.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 83.

Derbyniwyd gwelliant 59, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafwyd pleidlais ar welliannau 60A – 60D gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliannau 60A – 60D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

14

52

Derbyniwyd gwelliant 60.

Gan fod gwelliant 60 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 152 - 154.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 61A – 61H gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliannau 61A – 61H.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

13

52

Derbyniwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

35

51

Gwrthodwyd gwelliant 62A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 62B.

Derbyniwyd gwelliant 62, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 62 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 155 - 159.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

4

51

Derbyniwyd gwelliant 65.

Gan fod gwelliant 65 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 272:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 272.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

4

15

51

Derbyniwyd gwelliant 2.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 3 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 160 - 162.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 163:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 163.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 164:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 164.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

23

50

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 67A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

24

51

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 273:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 273.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 93:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

9

51

Derbyniwyd gwelliant 93.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

16

51

Derbyniwyd gwelliant 69.

Gan fod gwelliant 69 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 274; 165; 26 a 275.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 166:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 166.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 167:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

4

0

47

51

Gwrthodwyd gwelliant 167.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

24

51

Derbyniwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 276:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

37

50

Gwrthodwyd gwelliant 276.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 277:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 277.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 168:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 168.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 169:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 169.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

8

50

Derbyniwyd gwelliant 84.

Gan fod gwelliant 84 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 99 a 100.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

41

50

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

16

49

Derbyniwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 269:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 269.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 34.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

41

48

Gwrthodwyd gwelliant 102.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 104.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

44

49

Gwrthodwyd gwelliant 105.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

16

50

Derbyniwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

38

49

Gwrthodwyd gwelliant 96.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 98.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 97.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan i ben.

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gweithdrefnau ar gyfer Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-27-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 30 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.


Cyfarfod: 01/10/2019 - Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan (Eitem 1)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2

Gwahoddir Pwyllgor y Cynulliad Cyfan i drafod y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ac i gytuno mai dyma fydd y drefn: adrannau 2 i 9, Atodlen 1, adrannau 10 i 29, Atodlen 2, adrannau 30 i 41, adran 1, a'r Teitl Hir.

 

Cofnodion:

1.   Cytunodd y Pwyllgor ar y Drefn Ystyried.

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Cynnig i Gytuno ar y Penderfyniad Ariannol Mewn Perthynas â'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7147 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.32

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7147 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

2

40


Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-26-10 - Papur 10 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 20 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth bellach

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol

Christopher Warner – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Matthew Denham Jones – Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol

 

Papur 1 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a gwelliannau drafft i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – 20 Medi 2019

Brîff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr – Cyfansoddiad a Chyfiawnder; a Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr – Rheolaethau Ariannol, am Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Eithriodd Mark Reckless ei hun ar gyfer yr eitem hon, ac ni chyfrannodd at adroddiad y Pwyllgor ar graffu ymhellach ar oblygiadau ariannol y Bil.

 

5.2 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth bellach

Elin Jones AC, y Llywydd

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Brîff ymchwil

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elin Jones AC, y Llywydd; Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, Cynulliad Cenedlaethol Cymru; a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid, am Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr ohebiaeth

Papur 2 – Ymateb gan y Llywydd i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 3 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – 3 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y Bil  Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig o dan Rheol Sefydlog 26.17(iii) mewn perthynas â’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7134 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii), yn cytuno y dylai trafodion Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gael eu hystyried gan Bwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

NDM7134 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii), yn cytuno y dylai trafodion Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gael eu hystyried gan Bwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19 – Papur 65   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 68 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19 – Papur 61   Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 – Papur 59 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol, 17 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 69 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19– Papur 64   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Stage 2 of the Senedd and Elections (Wales) Bill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Business Managers confirmed their previous decision that Stage 2 proceedings of the Bill will take place in a Committee of the Whole Assembly, and further agreed that it should take place on 9 October 2019 and that the disposal of all amendments will be completed in one sitting. They agreed that the only non-government business to be scheduled for Plenary that day will be Topical Questions, 90 Second Statements, and the Short Debate, so that the proceedings of the Committee of the Whole Assembly can take place after Plenary business.

 

Depending on the number of amendments tabled, Business Managers agreed to consider nearer the time whether Plenary should start earlier on that day, and whether any further adjustments to the agenda might be required.

 

Business Managers agreed to table a motion under Standing Order 26.17(iii) proposing that Stage 2 proceedings of the Senedd and Elections (Wales) Bill take place in a Committee of the Whole Assembly, for consideration in Plenary on Wednesday 18 September.


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-23-19 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7115 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Gosodwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Chwefror 2019.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 28 Mehefin 2019.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7115 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Gosodwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Chwefror 2019.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

9

51

Derbyniwyd y cynnig.   


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-22-19 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 01/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-21-19 – Papur 13 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 25 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd ynghylch ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd - 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) Y wybodaeth ddiweddaraf

Cofnodion:

Rhoddodd y Clerc ddiweddariad byr ar y trefniadau cyhoeddi ar gyfer adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-19-19 – Papur 10 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-19-19 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Roedd David Melding AC yn bresennol fel dirprwy i Suzy Davies AC ar gyfer yr eitem hon.

Trafododd y Pwyllgor y fersiwn ddiwygiedig o’i adroddiad drafft ar y Bil, a thrafododd newidiadau pellach y dylid eu gwneud. Cytunodd aelodau’r Pwyllgor i gwblhau’r adroddiad y tu allan i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-18-19 – Papur 3 – Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol, 24 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-18-19 – Papur briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-18-19 – Papur briffio cyfreithiol

CLA(5)-18-19 – Papur 6 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor newidiadau i'r adroddiad drafft. Bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei hystyried yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 6 - Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg, 8 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid, 7 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – materion allweddol

CLA(5)-16-19 – Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil – Cofrestru etholiadol yn yr Alban

CLA(5)-16-19 – Briff Cyfreithiol

CLA(5)-16-19 – Materion Allweddol – Papur Cwmpasu

CLA(5)-16-19 – Papur materion allweddol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd, 16 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

1 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Papur 2 - Llythyr gan y Llywydd ar y Bil Senedd ac Etholiadau - 7 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ddiwygiadau.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

CLA(5)-14-19 – Papur 4 - Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 13

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil; Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad; a Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd gyda chwestiynau ychwanegol.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 12

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-14-19 – Briff Ymchwil

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar ymweliad ag ysgol

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar waith ymgysylltu y tîm Cyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, a John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Professor Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru

Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-13-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol)

CLA(5)-13-19 – Papur 2 Tystiolaeth ysgrifenedig (Comisiwn Etholiadol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Yr Athro Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Bob Posner, Prif Weithredwr, y Comisiwn Etholiadol; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am gofrestru pleidleiswyr yn yr Alban.

 

Ataliodd y Cadeirydd y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.47 am 5 munud cyn eitem 3.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 3

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Bethan Roberts, Cyfreithiwr

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ddarparu gwybodaeth ynghylch Adran 27 o’r Bil cyn diwedd Cyfnod 1.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-13-19 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd, 2 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 1

 • Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
 • Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 2

 • Y Llywydd, Elin Jones AC
 • Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol
 • Tom Jackson, Rheolwr Bil

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Llywydd, Elin Jones AC; Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol a Tom Jackson, Rheolwr y Bil.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn friffio breifat

Dr Toby James, Prifysgol East Anglia, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor Cyllid   

 

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan Dr Toby James o Brifysgol East Anglia.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru;

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a chan Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio

CLA(5)-12-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ellen Hazelkorn a'r Athro David Egan.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru

 

CLA(5)-12-19 – Papur 37 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): y Comisiwn Etholiadol

 • Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru
 • Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y DU
 • Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

FIN(5)-09-19 Papur 1: papur y Comisiwn Etholiadol ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elen Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y DU; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

3.2 Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu i'r Pwyllgor ffigurau am gostau wedi'u diweddaru yn gysylltiedig â'r broses o ddiwygio cofrestru etholiadol.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Roger Awan-Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Roger Awan-Scully.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Keith Bush QC

 

CLA(5)-11-19 – Papur 47 - Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd y Grŵp Panel Arbenigol

 

CLA(5)-11-19 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Laura McAllister.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Llywodraeth Cymru

 • Y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC
 • Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder
 • Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 1 – Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – briff gan yr ymgynghorydd arbenigol

Papur 2 – gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder; ac Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Sesiwn friffio technegol

Swyddogion y Comisiwn

·         Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol

·         Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol

·         Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

·         Angharad Thomas Richards, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

·         Sian Williams, Democratiaeth, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol.

 

Papur 1 - Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Sesiwn friffio technegol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan y canlynol:

 

Swyddogion Comisiwn y Cynulliad

 • Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol
 • Matthew Richards, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

 • Angharad Thomas Richards; Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol
 • Siân Williams, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil;

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad;

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

CLA(5)-09-19 - Papur briffio

CLA(5)-09-19 - Papur briffio cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 11)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Cynigion ar gyfer gwaith allgymorth

CLA(5)-08-19 – Gwaith allgymorth briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur gan y Gwasanaeth Allgymorth, a chytunodd ar y modd y byddai’n ymgysylltu’n ehangach fel rhan o’r gwaith o graffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): brîff technegol gan swyddogion

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol gan swyddogion Comisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. 

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): dull o gynnal y gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Gohebiaeth

CLA(5)-07-19 – Papur 41 – Llythyr gan y Llywydd

CLA(5)-07-19 – Papur 42 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd a'r Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 14)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - dull o graffu ar Gyfnod 1

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-07-19 – Papur 48 - dull o graffu ar Gyfnod 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), a chytunwyd ar hyn. Fel Comisiynydd, nid oedd Suzy Davies AC yn bresennol ar gyfer yr eitem.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 253

Cofnodion:

Cafodd yr eitem hon ei chadeirio gan y Dirprwy Lywydd gan mai'r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am hyblygrwydd yn amseriad eu cyfarfodydd er mwyn caniatau ar gyfer craffu ar y Bil.

 

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 260

Cofnodion:

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon gan mai’r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Ystyriodd Rheolwyr Busnes y papur a ph'un ai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddylai fod yn gyfrifol am ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil. Nododd Darren Millar fod gwrthdaro buddiannau yn achos un aelod o’r Pwyllgor hwn sydd hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad, ac awgrymodd y dylid cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Nodwyd hefyd fod y Pwyllgor hwnnw'n cynnwys Aelod o'r Comisiwn.

 

O gofio mai'r penderfyniad cyntaf yw ymgynghori ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol cyn penderfynu at ba bwyllgor y dylid cyfeirio’r mater.

 

O ran mater yr amserlen arfaethedig, cododd y Trefnydd yr effaith bosibl ar Fil Etholiadau Lleol y Llywodraeth os bydd unrhyw oedi wrth gyflwyno’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

Papur 4 – Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi Ymgynghorydd Annibynnol i gynorthwyo'r Aelodau gyda'u gwaith craffu ariannol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-25-18 – Papur 1 - Datganiad Ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

NDM6821 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1.  Yn nodi adroddiad Comisiwn y Cynulliad: "Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad", Hydref 2018;

2. Yn nodi datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru);

3. Yn cytuno i ganiatáu i Gomisiwn y Cynulliad gyflwyno Bil i:

a)    newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

b)   ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad,

c)    diwygio’r gyfraith yn ymwneud ag anghymhwyso, a

d)   gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad, a newidiadau sy’n gysylltiedig â hwy.

Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad   

Datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6821 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1.  Yn nodi adroddiad Comisiwn y Cynulliad: "Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad", Hydref 2018;

2. Yn nodi datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru);

3. Yn cytuno i ganiatáu i Gomisiwn y Cynulliad gyflwyno Bil i:

a)    newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

b)   ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad,

c)    diwygio’r gyfraith yn ymwneud ag anghymhwyso, a

d)   gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad, a newidiadau sy’n gysylltiedig â hwy.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

3

1

48

Derbyniwyd y cynnig.


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu