Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Joachim Wehner, Athro Cysylltiol mewn Polisi Cyhoeddus, Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain

 

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Joachim Wehner, Athro Cyswllt mewn Polisi Cyhoeddus, Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain, ar y broses cyllideb ddeddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Michael Danson, Athro Polisi Menter, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Angela O'Hagan, Ysgol Busnes a Chymdeithas, Prifysgol Caledonian Glasgow

 

Briff Ymchwil

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Danson, Athro Polisi Menter ym Mhrifysgol Heriot-Watt, a Dr Angela O'Hagan, o Ysgol Busnes a Chymdeithas Prifysgol Caledonian Glasgow.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 1

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 3

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio, Audit Scotland

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio Audit Scotland.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu