Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(Amser dangosol: 14.30 – 14.35)

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

2.1

CLA262 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 1 Mai 2013. Fe’i gosodwyd ar 2 Mai 2013. Yn dod i rym ar 24 Mai 2013.

 

2.2

CLA263 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 1 Mai 2013. Fe’u gosodwyd ar 2 Mai 2013. Yn dod i rym ar 24 Mai 2013.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(Amser dangosol 14:35 – 14:40)

 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

3.1

CLA261 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 30 Ebrill 2013. Fe’u gosodwyd ar 2 Mai 2013. Yn dod i rym ar 24 Mai 2013.

 

 

CLA(4)13-13(p1) – Adroddiad

CLA(4)13-13(p2) – Rheoliadau

CLA(4)13-13(p3) – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Is-ddeddfwriaeth Arall

(Amser dangosol 14:40 – 14:45)

 

Penderfyniad y weithdrefn negyddol

4.1

CLA260 - Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013

Y weithdrefn Negyddol: Fe’i gosodwyd ar: 29 Ebrill 2013. Fe’i cyflwynwyd drwy Orchymyn Gweinidogion Cymru.

 

CLA(4)13-13(p4) – CLA260 – Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013

CLA(4)13-13(p5) – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig ar gyfer Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i leihau costau sefydlu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym (COM(2013)147)

(Amser dangosol:14:45 – 15:00pm)

 

CLA(4)-13-13(p6) - Cynnig ar gyfer Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i leihau costau sefydlu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym (COM(2013)147)

 

Dogfennau ategol:

6.

Papur i'w nodi

CLA(4)-13-13(p7) – Llythyr gan Kay Swinburne ASE

CLA(4)-13-13(p8) – Llythyr at Kay Swinburne MSE gan y Cadeirydd

 

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) Lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhelliad adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

(Amser dangosol 15.00 – 16.30)

7.1

Trafod yr adroddiad drafft ar y Bil Teithio Llesol (Cymru)

CLA(4)-13-13(p9) – Adroddiad drafft

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu