Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1.2

Datganiadau o fuddiant

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

2.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad 2017-18

3.

Rhaglen diwygio'r Cynulliad

4.

Strategaeth y Gyllideb - Cyllideb y Comisiwn 2019-20

5.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Drafft 2017-18

6.

Adroddiad Blynyddol Drafft ar Amrywiaeth a Chynhwysiant

7.

Contract glanhau'r Comisiwn

8.

Papurau i’w nodi:

8.1

Diweddariad gan y Bwrdd Gweithredol (penderfyniadau RAD)

8.2

Strategaeth Buddsoddi'r Bwrdd Pensiynau

9.

Unrhyw fater arall

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu