Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00 - 10.10)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

(10.10 - 10.20)

2.

Eitem i'w thrafod: Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Lwfans Blynyddol

Egwyl (10.20 - 10.30)

(10.30 - 12.00)

3.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Cytuno ar bapur cwmpasu ar gyfer yr adolygiad o strwythur gyrfa a thelerau ac amodau staff cymorth Aelodau’r Cynulliad.

Cinio (12.00 - 12.45)

(12.45 - 14.00)

4.

Eitem i'w thrafod: Cyfarfod Cadeirydd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad.

(14.00 - 14.20)

5.

Eitem i'w thrafod: Y broses ar gyfer treuliau a lwfans Aelodau'r Cynulliad: Y broses hawliadau, apeliadau ac achosion busnes

(14.20 - 14.50)

6.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Arolwg ynglŷn ag effeithiolrwydd y Penderfyniad: Adroddiad

7.

Papur(au) i'w nodi

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu