Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2019 - Papur 1

·         Papur diweddaru a'r rhaglen waith – Papur 2

·         Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad: Strategaeth buddsoddi– Papur 2a

2.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Materion heb eu datrys ar y penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

·         Cyngor ychwanegol ar Wariant ar Lety Preswyl, Costau Swyddfa a Theithio - Papur 3

·         Cyngor ychwanegol ar Gymorth Staffio i Aelodau a Phleidiau Gwleidyddol - Papur 4

·         Cyngor ychwanegol ar daliadau Aelodau, Cymorth Ychwanegol ac Aelodau'n gadael eu swydd - Papur 5

3.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Ymgynghoriad ar y Penderfyniad Drafft ar gyfer y Chweched Cynulliad

·         Trosolwg o'r Penderfyniad drafft - Papur 6

·         Atodiad A - Penderfyniad Llawn

·         Atodiad B - Dogfen ymgynghori ddrafft

·         Cyhoeddi ymgynghoriad - Papur 7

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu