Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.4

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig

4.

Deddfwriaeth

4.1

Gweithdrefnau ar gyfer Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

5.

Pwyllgorau

5.1

Pwyllgorau

6.

Rheolau Sefydlog

6.1

Diwygio Rheolau Sefydlog - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu