Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach

5.

Pwyllgorau

5.1

Cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal ymweliad ffurfiol oddi ar y safle

6.

Busnes y Cynulliad

6.1

Amseru ar gyfer dadleuon 30 munud y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

6.2

Aelodaeth Pwyllgorau

7.

Y Pwyllgor Busnes

7.1

Coladu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu