Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Llywydd

4.

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

4.1

Amserlen ar gyfer Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

5.

Rheolau Sefydlog

5.1

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

6.

Papur i'w nodi - Gohebiaeth at y Llywydd

6.1

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu