Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

2.

Deisebau newydd

2.1

P-05-775 Caewch y bwlch sy'n ymwneud â gweithio trawsffiniol ac is-gontractio yn y gyfraith trwyddedu tacsis

Dogfennau ategol:

2.2

P-05-777 Cymhwyso’r Ddeddfwriaeth Systemau Llethu Tân Awtomatig o fewn y Rheoliadau Adeiladu cyfredol ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

2.3

P-05-779 Sganio gorfodol gan gynghorau am ficrosglodion mewn anifeiliaid anwes

Dogfennau ategol:

2.4

P-05-780 Ailagor Gorsaf Carno

Dogfennau ategol:

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

Prif Weinidog

3.1

P-05-762 Symud Cynulliad Cymru o Gaerdydd

Dogfennau ategol:

Addysg

3.2

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

3.3

P-05-707 Rhaid i Hyfforddiant Athrawon Gynnwys Hyfforddiant Statudol ar Awtistiaeth

Dogfennau ategol:

3.4

P-05-735 Gwneud y cyfnod sylfaen yn fwy effeithiol ar gyfer ein plant, darparu mwy o athrawon a dileu y TASau blwyddyn 2

Dogfennau ategol:

3.5

P-05-752 Meithrin gallu plant i wrthsefyll seiberfwlio

Dogfennau ategol:

Iechyd

3.6

P-04-663 Bwyd yn Ysbytai Cymru

Dogfennau ategol:

3.7

P-05-693 Rhowch y Brechlyn Llid yr Ymennydd B i Bob Plentyn yng Nghymru am ddim

Dogfennau ategol:

3.8

P-05-768 Galwad i ddychwelyd darpariaeth Pediatreg, Obstetreg dan arweiniad Ymgynghorydd ac Uned Gofal Arbennig Babanod 24 awr i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Llwynhelyg

Dogfennau ategol:

Economi a'r Seilwaith

3.9

P-05-721 Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes

Dogfennau ategol:

3.10

P-05-772 Na i Gylch Haearn Arfaethedig Castell y Fflint

Dogfennau ategol:

3.11

P-05-746 Cludiant Ysgol am Ddim i Holl Blant Cymru

Dogfennau ategol:

Amgylchedd a Materion Gwledig

3.12

P-05-745 Mwy o Darpariaeth ar gyfer Chwaraeon Moduro Oddi ar y Ffordd

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o ddechrau’r cyfarfod ar 7 Tachwedd 2017

6.

Trafod y dystiolaeth - P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu