Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

2.

Papurau i’w nodi

CLA(5)-22-17 – Papur 1 – Y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio
Trydydd Adroddiad

CLA(5)-22-17 – Papur 2 – Bil yr UE (Ymadael): Newidiadau a awgrymir, cynghrair Greener UK

CLA(5)-22-17 – Papur 3 – Llythyr gan y Llywydd: Senedd@Delyn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

14.30

4.

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-22-17 – Papur 4 – adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

 

15.15

5.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017: Y dull o graffu ar Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 5 –Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Y dull o graffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Atodiad 1– Nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 2 – Llythyr at Bwyllgor Gweithdrefn Tŷ'r Arglwyddi, Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 3 – Llythyr at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Atodiad 4 – Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ymadael â'r UE, Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 6  -Atodiad 5 – Digwyddiad 18 Medi

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 6 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 25 Medi

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 7 – Dadansoddiad y Gwasanaeth Ymchwil o’r gwelliannau a gyflwynwyd yn Nhŷ’r Cyffredin

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 8 – Gwelliannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 9 –  Proses ddeddfwriaethol Senedd y DU

CLA(5)-22-17 – Papur 6 Atodiad 10 – Cynnig rhaglen ar gyfer y Cyfnod Pwyllgor

 

 

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o ystyried y Bil.

 

16.15

6.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn anffurfiol â’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

Cofnodion:

Cyfarfu'r Pwyllgor yn anffurfiol â'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, i ystyried eu dulliau o graffu ar y Bil.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu