Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies, Dafydd Elis–Thomas, Dawn Bowden, Mark Isherwood, Jeremy Miles ac Eluned Morgan.

 

Roedd Jane Hutt a Rhianon Passmore yn dirprwyo.

2.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth y DU

9:30

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Seneddol yn yr Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru a'r Gweinidog i ofyn am atebion i'r cwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Item 4.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

4.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu