Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tanwen Summers 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(15.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill. Ni chafwyd dirprwy.

(15.30 - 15.35)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-05-17 – Papur 1 – Offerynnau Sefydlog sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)056 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2017

2.2

SL(5)059 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017

Cofnodion:

2.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(15.35 - 15.40)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)061 - Gorchymyn Sŵn o Larymau Tresmaswyr Clywadwy (Cymru) (Dirymu) a Rheoli Sŵn (Codau Ymarfer ar gyfer Safleoedd Adeiladu a Safleoedd Agored) (Cymru) 2017

CLA(5)-05-17 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-05-17 – Papur 3 – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-05-17 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-05-17 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a cytunodd i adrodd i’r Cynulliad.

(15.40 - 15.45)

4.

Papur i'w nodi

4.1

Ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ’r Cyffredin: Pwerau dirprwyedig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

CLA(5)-05-17 – Papur 6 – Lansio ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ’r Cyffredin: Pwerau dirprwyedig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’ [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor lansiad ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ’r Cyffredin.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu