Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 3

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

3.

Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 1 – Hynt yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 2 – Adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 3 - Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru – Adran 7 Cysylltiadau rhynglywodraethol: Sut y mae pethau’n gweithio a sut y dylent newid

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu