Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00-09.10)

3.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - Trefn y broses drafod ar gyfer Cyfnod 2

Papur 1 - Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - trefn y broses drafod ar gyfer Cyfnod 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn a ganlyn o ran trafod gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru):

 

Adrannau 2-33

Atodlen 1

Adrannau 34-40

Atodlen 2

Adrannau 41-89

Atodlen 3

Adrannau 90-95

Adran 1

Teitl hir

 

 

 

 

(09.10-09.25)

4.

Goblygiadau ariannol Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Papur 2 - Gwaith craffu ariannol ar Fil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i ddod i'r Pwyllgor ar gyfer gwaith craffu pellach.

 

(09.25-9.50)

5.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(10.00-10.45)

6.

Sesiwn friffio Canolfan Llywodraethiant Cymru: Asesu Cytundeb y Fframwaith Cyllidol

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar y Fframwaith Cyllidol.

 

(10.45-11.15)

7.

Papur cwmpasu'r ymchwiliad - Costau deddfwriaeth

Papur 4 - Papur cwmpasu yr ymchwiliad - Costau deddfwriaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar gostau deddfwriaeth a chytunodd i gynnal ymchwiliad.

 

(11.15-12.30)

8.

Newidiadau i Reolau Sefydlog: Proses y gyllideb

Papur 5 – Newidiadau i Reolau Sefydlog: Proses y gyllideb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailedrych ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog yn ystod tymor yr haf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu