Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Ardoll Safleoedd Gwag yng Ngweriniaeth Iwerddon - 9 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 4

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Dr Daria Luchinskaya, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllidol

 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Welsh Government Budgetary Trade-offs: Looking forward to 2021-2022

 

 

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30-10.45)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

(10.45-11.30)

6.

Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

(11.30-12.00)

7.

Trafod y flaenraglen waith

Papur 2 - Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu