Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

(09.30)

2.1

PTN1 - Llythyr gan Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru at y Cadeirydd - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 - 16 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 5

Auriol Miller, Cyfarwyddwr, y Sefydliad Materion Cymreig

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: y Sefydliad Materion Cymreig

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Sefydliad Bevan

 

 

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30-10.45)

5.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: trafod y dystiolaeth

(10.45-11.00)

6.

Goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Papur 3 – Gwaith craffu ariannol ar Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

(11.00-11.15)

7.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 4 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

(11.15-11.45)

8.

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 5 - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu