Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

 

09:00-09:30

2.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â mân newidiadau.

 

09:30-10:15

3.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y gwelliannau a gynigir yng Nghyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar:

  • y Memorandwm Esboniadol yn dilyn Cyfnod 2
  • y gwelliannau arfaethedig y bydd yn eu cyflwyno i'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yng Nghyfnod 3.

 

10:15-10:35

4.

Papur cwmpasu: ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

10:35-10:55

5.

Papur cwmpasu: trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

10:55-11:00

6.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): dull o gynnal y gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull.

 

11:00-11:10

7.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu