Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Ar 9 Ionawr 2020, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o ddechrau'r cyfarfod hwn

(08:50-09:00)

1.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol

Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor

 

(09:00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20 - 8 Ionawr2020

Dogfennau ategol:

(09:00-09:40)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 6

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

(09:40-11:40)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 7

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

(11:40)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o’r cyfarfod ar 23 Ionawr 2020 yn ei gyfanrwydd

(11:40-12:15)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

(12:15-12:20)

8.

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

Papur 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019

 

Dogfennau ategol:

(12:20-12:30)

9.

Trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020

Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020

 

Papur 2 – Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Brîff cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu