Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (483KB)

 

(13.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor i'r cyfarfod.

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.3       Datganodd Neil McEvoy fuddiant am ei fod yn adnabod Anne Hinchey ar sail bersonol.

 

(13.15 - 13.20)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Adolygiad o Lywodraethiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (2 Chwefror 2017)

Dogfennau ategol:

2.2

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (2 Chwefror 2017)

Dogfennau ategol:

(13.20 - 14.05)

3.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 5

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Amanda Davies – Prif Weithredwr, Pobl

Wendy Bourton – Cadeirydd, Pobl

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Amanda Davies, Prif Weithredwr, a Wendy Bourton, Cadeirydd Pobl, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

(14.05 - 14.50)

4.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 6

Walis George – Prif Weithredwr, Grŵp Cynefin

John Arthur Jones – Cadeirydd, Grŵp Cynefin

 

 

 

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Walis George, Prif Weithredwr, a John Arthur Jones, Cadeirydd Grŵp Cynefin, fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai Cymru.

 

(15.00 - 15.45)

5.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 7

Anne Hinchey – Prif Weithredwr, Cymdeithas Tai Wales & West

Sharon Lee – Cadeirydd, Cymdeithas Tai Wales & West

 

 

 

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anne Hinchey, Prif Weithredwr, a Sharon Lee, Cadeirydd Cymdeithas Tai Wales & West fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

 

(15.45 - 16.30)

6.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 8

PAC(5)-06-17 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Cartrefi Dinas Casnewydd

 

Ceri Doyle – CEO, Cartrefi Dinas Casnewydd

Jane Mudd - Cadeirydd, Cartrefi Dinas Casnewydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ceri Doyle, Prif Swyddog Gweithredol, a Jane Mudd, Cadeirydd Cartrefi Dinas Casnewydd fel rhan o'i ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai.

 

(16.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 8

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30 - 17.00)

8.

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu