Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(Cytunodd y Pwyllgor ar 16 Hydref 2017, ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod hwn).

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi:

Dogfennau ategol:

2.1

Gwasanaethau Rheilffyrdd: Gohebiaeth gan Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (10 Hydref 2017)

Dogfennau ategol:

(14.05 - 14.20)

3.

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Caffael Cyhoeddus yng Nghymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-27-17 Papur 1 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.20 - 14.50)

4.

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru:

PAC(5)-27-17 Papur 2 - Papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad

 

Dogfennau ategol:

(14.50 - 15.30)

5.

Ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal

Dogfennau ategol:

(15.30 - 16.00)

6.

Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Briffiau i Aelodau - Trafodaeth ar ddull gweithredu

PAC(5)-27-17 Papur 3 - Briffio ar gyfer Papurau’r Pwyllgor

 

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu