Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

09.15 - 09.30

Cyfarfod anffurfiol

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2015 - 2016

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

11.00 - 11.10

Egwyl

(11.10 - 12.10)

3.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 2

Tim Pratt, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Maureen Harris, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley a Llywydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(12.10)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu gydol Oes - Cyllid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.10 - 12.30)

6.

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Papur preifat

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu