Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(08:45 - 09:00)

Rhag-gyfarfod Preifat

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00 - 10:30)

2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sesiwn Graffu

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Chris Jones, Pennaeth Rheoli Perfformiad a Cyllid Myfyrwyr

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau

 

Dogfennau ategol:

(10:30 - 10:45)

Egwyl

(10:45 - 12:15)

3.

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant ar gyfer 2016-17

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu