Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 14/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:15 - 09:30)

Rhag-gyfarfod preifat

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 11:00)

2.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9

Llywodraeth Cymru

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr - yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Nicola Edwards, Pennaeth Datblygu’r Cynnig Gofal Plant

 

Dogfennau ategol:

(11:00)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Llythyr gan Gyngor Sir y Fflint – Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Dogfennau ategol:

3.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru – Cyfnod Eithrio Dros Dro mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

Dogfennau ategol:

(11:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod cyfan ar 20 Mehefin.

(11:00 - 11:10)

Egwyl

(11:10 - 11:20)

5.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – trafod y dystiolaeth

(11:20 - 12:00)

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(12:00 - 13:00)

7.

Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion – trafod yr adroddiad drafft (WEDI’I GOHIRIO)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu