Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15 - 10.00)

1.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

1.1 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David fod ei ferch wedi cael diagnosis o awtistiaeth.

 

1.2 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith. Cytunodd ar ddulliau gweithredu ar gyfer darnau penodol o waith y mae wedi ymrwymo i’w gwneud.

(10.00 - 12.30)

2.

Cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - gweithgor gyda rhanddeiliaid (gwahoddedig yn unig)

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y cod drafft gyda rhanddeiliaid. Byddai'r dystiolaeth yn llywio ymateb y Pwyllgor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu