Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3, 4, 5, a 6 o'r cyfarfod.

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(11.00-12.30)

3.

Bil Cymru: Sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd yr Aelodau sesiwn friffio ar Fil Cymru, a phenderfynwyd ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

 

(10.00 - 10.20)

4.

Blaenraglen waith: cyflwyniad i waith y Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar waith y Gwasanaeth Ymchwil.

 

 

(10.20 - 10.30)

5.

Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer ymweliadau â safleoedd yng Ngheredigion

Cofnodion:

5.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer eu hymweliad â Cheredigion.

 

 

(10.30 - 10.45)

6.

Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer tymor yr hydref.

 

(11.00-12.30)

7.

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

Lesley Griffiths AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Dr Christianne Glossop - Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Neil Hemington - Prif Gynllunydd

Matthew Quinn - Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Andrew Slade – Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a swyddogion gwestiynau gan Aelodau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu