Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 291KB) View as HTML (232KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies a David Melding.

 

(09:30 -10:30)

2.

Yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol

Mike Evans, Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru

Sarah Williams, Prif Ymgynghorydd Cyfoeth Naturiol a Rhaglen Ecosystemau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:40 - 11:40)

3.

Yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol

Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy, RSPB

Chloe Elding, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 6.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.40 -11:50)

5.

Yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.50 - 12:15)

6.

Rhaglen waith amlinellol: mis Hydref 2016 hyd at fis Gorffennaf 2018

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei raglen waith amlinellol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu