Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30-10.20)

1.

Trafodaeth anffurfiol breifat

Trafodaeth am waith posibl yn y dyfodol ar ynni craffach.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan George Eustice AS, y Gweinidog Gwladol dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd.

 

3.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru – eitem wedi'i chanslo

George Eustice, Y Gweinidog Gwladol dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr eitem hon ei chanslo. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cadeirydd a oedd yn ymwneud â'r mater hwn.

 

(10.20-11.20)

4.

Polisi ynni yng Nghymru: gwres sy'n dod o hydrogen

Jon Maddy Prifysgol De Cymru

Guto Owen, Cyfarwyddwr, Ynni Glân

Mark Crowther, Cyfarwyddwr, Kiwa Ltd

Steve Edwards, Wales & West Utilities

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.30-12.15)

5.

Polisi ynni yng Nghymru: technoleg storio

Oliver Farr, Solar Plants

Jacqueline Edge, Energy Storage Research Network

Andy Ling, Perpetual Systems V2G

 

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

6.

Papur(au) i’w nodi

6.1

Rhagor o wybodaeth am yr ansawdd aer yng Nghasnewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd ynglŷn â'r ansawdd aer yng Nghasnewydd.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitem 8 y cyfarfod hwn a chyfarfodydd y Pwyllgor ar 15 Chwefror a 8 Mawrth.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15-12.45)

8.

Trafod y dystiolaeth Lafar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y cyfarfod.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu