Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth un

Yr Athro Steve Ormerod, Athro Ecoleg / Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

Fredric Windsor, Myfyriwr PhD, Is-adran Ymchwil Organeddau a'r Amgylchedd, Ysgol y Biowyddorau - Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30 - 10.40)

(10.40 - 11.40)

3.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth dau

Gill Bell, Deisebydd, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Julian Kirby, Prif Ymgyrchydd yn erbyn Plastigau - Cyfeillion y Ddaear

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb ddrafft 2019-20

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

(11.40 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: Trafod y dystiolaeth lafar a glywyd o dan eitemau dau a thri

(12.00 - 12.10)

7.

Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu