Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/11/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 3 cyfarfod heddiw

(09.00-09.50)

3.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - Gwybodaeth

Ludi Simpson, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Cymrawd Academaidd - Athro Anrhydeddus (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas a Cathie Marsh, y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol) - Prifysgol Manceinion

 

 

 

Egwyl: 09.50 - 10.00

(10.00-11.00)

4.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - Sesiwn dystiolaeth 3 - Tai

Ifan Glyn, Uwch Gyfarwyddwr Hwb a Chyfarwyddwr Cymru – y Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

Mark Harris, Cynghorydd Cynllunio a Pholisi, Cymru – y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Matthew Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.00-12.00)

5.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 4 - Datgarboneiddio

Mari Arthur, Cyfarwyddwr - Cynnal Cymru

Dave Chadwick, Athro Systemau Defnydd Tir Cynaliadwy - Prifysgol Bangor

 

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Tlodi Tanwydd

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 8 o’r cyfarfod heddiw

(12.00-12.15)

8.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu