Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/11/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag–gyfarfod - PREIFAT (09.00 - 09.15)

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15-10.15)

2.

Sesiwn graffu ar TB Buchol gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol - Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(10.15-11.15)

3.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol - Llywodraeth Cymru

Tim Render, Cyfarwyddwr, yr Amgylchedd a Materion Gwledig - Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, yr Amgylchedd a’r Môr - Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5 a 6

PREIFAT (11.15 - 12.00)

(11.15-11.30)

5.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

(11.30-12.00)

6.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu