Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 04/12/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Papur(au) i’w nodi:

2.1

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - atebion i gwestiynau na chyrhaeddwyd yn y cyfarfod ar 16 Medi 2019

Dogfennau ategol:

2.2

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

PREIFAT

(09.30-09.50)

4.

Trafod Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd (Datgarboneiddio)

(09.50- 10.10)

5.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040

(10.10-10.30)

6.

Trafod llythyr drafft at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn dilyn y sesiwn graffu ar 20 Tachwedd.

(10.30 - 11.30)

7.

Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru - Tlodi Tanwydd

Mathew Mortlock, Cyfarwyddwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

Emma Giles, Arweinydd Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Rheolwr Archwilio - Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

 

(11.30-11.45)

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu