Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (9.00-9.15) PREIFAT

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15-10.45)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd - Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol - Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol - Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.45-11.00)

(11.00-12.00)

3.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd - Llywodraeth Cymru

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio -Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - ymateb i waith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit.

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan y Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru - Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cyfarfod preifat: 12.00 - 12.15

(12.00-12.15)

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 ac eitem 3

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu