Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (09.05 - 09:15) PREIFAT

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 10.45)

2.

Tlodi Tanwydd - Sesiwn graffu ar Dlodi Tanwydd gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Christine Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni– Llywodraeth Cymru

Stephen Chamberlain, Tîm Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru at Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd 2019-20

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i bendefynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 5

PREIFAT (10.45 - 11.15)

5.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu