Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Adam Vaughan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton a Jeremy Miles. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

7.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(09.00-10.00)

2.

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 4

Richard Hallam, Cadeirydd y Cyngor Addysg Gerddoriaeth; Cadeirydd y Cyngor Cyswllt Cenedlaethol / Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, Y Gymdeithas Ryngwladol Addysg Gerddoriaeth

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Richard Hallam i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(10.15-11.15)

3.

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 5

Elinor Bennett, Is-Gadeirydd y Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Ann Pritchard Jones, Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Gareth Kirby, Cydgysylltydd y Gwasanaeth Cerdd, Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 5 a 6

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:15 - 11:45)

5.

Ymchwiliad i ddyfodol S4C: Papur Cwmpasu

Bydd y Pwyllgor yn ystyried papur cwmpasu ar gyfer ymchwiliad i ddyfodol S4C.

Cofnodion:

5.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i ddyfodol S4C

 

(11.45-12.30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu