Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

9.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(09:00 - 10:00)

2.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 7

Emma Archer, Cadeirydd Cymdeithas Addysg Gerdd Awdurdodau Cymru (CAGAC)

Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:00 - 11:00)

3.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 8

Peter Bellingham, Cyfarwyddwr Pontio Ymgynghorol, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)

Anwen Fflur Jones, Cyd-gadeirydd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 

(11:15 - 11:30)

7.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cytuno ar y cylch gorchwyl

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl

 

7.1

Consultation Responses: Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno

Dogfennau ategol:

(11:30 - 11:45)

8.

Dyfodol S4C: Cytuno ar y cynllun ymgysylltu

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad, a chytunwyd ar y cynlluniau o ran ymgysylltu ar gyfer yr ymchwiliad i Ddyfodol S4C.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu