Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(08:45 - 09:00)

Rhag-gyfarfod anffurfiol

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00 - 10:00)

2.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 7

Emma Archer, Cadeirydd Cymdeithas Addysg Gerdd Awdurdodau Cymru (CAGAC)

Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

 

(10:00 - 11:00)

3.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 8

Peter Bellingham, Cyfarwyddwr Pontio Ymgynghorol, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)

Anwen Fflur Jones, Cyd-gadeirydd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11:15 - 11:30)

7.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cytuno ar y cylch gorchwyl

7.1

Ymatebion i’r Ymgynghoriad: Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati

Dogfennau ategol:

(11:30 - 11:45)

8.

Dyfodol S4C: Cytuno ar y cynllun ymgysylltu

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu