Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(08:45 - 09:00)

Rhag-gyfarfod anffurfiol

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00 - 10:00)

2.

Craffu ar waith Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

(10:00 - 10:45)

3.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 6

Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

4.2

Ateb gan Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i'r llythyr gan y Cadeirydd: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

4.3

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Gohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Llais Cryfach i Gymru

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10:45 - 11:00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11:00 - 11:30)

7.

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Papur ar y materion allweddol

(11:30 - 12:00)

8.

Ymchwiliad i gyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cyflwyniad ar y Cynllun Ymgysylltu a'r Grŵp Cynghori

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu