Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 652KB) Gweld fel HTML (416KB).

                                   

(09:15 - 10:00)

2.

Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus Sesiwn dystiolaeth 1

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau.

2.2 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y tystion yn fodlon ateb y cwestiynau a oedd yn weddill yn ysgrifenedig oherwydd diffyg amser.

2.3 Cytunodd y tystion.

2.1

Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:

(10:00 - 10:15)

3.

Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(10:15 - 11:15)

4.

Cyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddus Sesiwn dystiolaeth 2

Paul Kaynes, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Michelle Carwardine-Palmer, National Theatre Wales

Leonora Thomson, Opera Cenedlaethol Cymru

Mathew Milsom, Canolfan Mileniwm Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

4.2 Cytunodd y tystion i ateb y cwestiynau a oedd yn weddill yn ysgrifenedig.

(11:15 - 12:15)

5.

Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Medwin Hughes, Cadeirydd

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Is-Gadeirydd

Martin Rolph, Ymgynghorydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

6.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr Aelodau’r papurau.

6.1

Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: tystiolaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12:15 - 12:30)

8.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu