Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 10:15)

2.

Craffu cyffredinol: Comisiynydd y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10:15 - 10:25)

(10:25 - 11:10)

3.

Craffu cyffredinol: Comisiynydd y Gymraeg - Adroddiad Sicrwydd

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Gwenith Price, Cyfarwyddwr Strategol

Guto Dafydd, Uwch Swyddog Cydymffurfio

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan yr Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(11:10 - 11:30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11:30 - 12:00)

7.

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Papur ar y materion allweddol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu