Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 22/03/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore a Jack Sargeant.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Radio yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 3: Prifysgol De Cymru

Steve Johnson, Uwch Ddarlithydd, Ysgol y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, Prifysgol De Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

2.1

Radio yng Nghymru: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:

(10:30 - 11:30)

3.

Radio yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 4: BBC

Betsan Powys, Golygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw

Colin Paterson, Golygydd BBC Radio Wales

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Radio yng Nghymru: tystiolaeth ychwanegol gan Bwyllgor Cynghori Ofcom

Dogfennau ategol:

4.2

Ofcom: tystiolaeth ychwanegol am gwotâu newyddion a naterion cyfoes BBC Radio Wales

Dogfennau ategol:

4.3

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: gwybodaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 12:00)

6.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth.

 

(12:00 - 12:30)

7.

Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau ar yr Adroddiad Drafft.

 

8.

Llythyr gan y Llywydd mewn perthynas ag adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

Cofnodion:

8.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu