Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/04/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan  Rhianon Passmore a Mick Antoniw.

 

(09:00 - 10:00)

2.

Radio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Marc Webber, Uwch Ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Nation Broadcasting Ltd

Mel Booth, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymru, Global Radio

Neil Sloan, Pennaeth Rhaglenni, Communicorp UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:00 - 11:15)

3.

Radio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Hywel Owen, Arweinydd Tîm Polisi'r Cyfryngau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11:30 - 12:15)

4.

Radio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Euros Lewis, Ysgrifennydd Cymdeithas Gydweithredol Radio Beca

Lowri Jones, Arweinydd Tîm Cymell a Hwyluso, Radio Beca

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15 - 12:30)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu