Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone a Jack Sargeant.

1.2        Datgan buddiannau:

Bethan Sayed: Ei gŵr yw sylfaenydd Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd.

Neil Hamilton: Ffrind agos i Andrew M Smith.

 

(09:30 - 11:30)

2.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Paul Higgins, Cadeirydd Dragon Digital ac Aelod o'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau.

Andrew M. Smith, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, Pinewood Group

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:30 - 11:30)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Jane Tranter, Sylfaenydd, Bad Wolf

Natasha Hale, Prif Swyddog Gweithredu, Bad Wolf

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Radio yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.2

Adolygiad o Gronfa Radio Cymunedol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 11:45)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(11:45 - 12:30)

7.

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Trafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau rai ymatebion i'r adroddiad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu