Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Derbyniwyd ymddiheuriad gan Siân Gwenllian AC, nid oedd dim dirprwy. Mynychodd Adam Price AC ran o'r cyfarfod fel aelod o'r Pwyllgor Archwilio Cyhoeddus.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Ymchwiliad byr ynghylch 'Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': sesiwn dystiolaeth 1

Euryn Ogwen Williams, Cadeirydd, Adolygiad Annibynnol o S4C

 

Dogfennau:

 

Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams

 

Ymateb Llywodraeth y DU

 

Cofnodion:

2.1 Bu Mr Williams yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(10:30 - 11:15)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 16

Dafydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnes a'r Rhanbarthau

Joedi Langley, Pennaeth y Sector Creadigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, a swyddogion Llywodraeth Cymru, yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(11:15 - 12:00)

4.

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: sesiwn dystiolaeth 2

Dafydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnes a'r Rhanbarthau

Joedi Langley, Pennaeth y Sector Creadigol

 

Dogfen:

 

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

Cofnodion:

4.1 Bu Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, a swyddogion Llywodraeth Cymru, yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:10 - 12:40)

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

(12:40 - 13:00)

7.

Cyllid Celfyddydau nad yw’n Gyhoeddus – ymateb Llywodraeth Cymru: trafod ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu