Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Nodyn: Aberystwyth Arts Centre 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10:00 - 11.00)

2.

Craffu Blynyddol ar Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Linda Tomos, Llyfrgellydd Cenedlaethol

Rhodri Glyn Thomas, Arlywydd

 

(11:00 - 12:00)

3.

Craffu ar Gyngor Llyfrau Cymru

Helgard Krause, Prif Weithredwr

Yr Athro Wynn Thomas, Cadeirydd

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Gwybodaeth bellach gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.2

Ateb gan Gyngor Celfyddydau Cymru: National Theatre Wales

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau: Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Diwedd y cyfarfod

Ymweliad y Pwyllgor â Llyfrgell Genedlaethol Cymru (12:30 - 13:30)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu