Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 11:00)

3.

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 3

Dr Elin Royles, Cyfarwyddwr Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Dr Huw Lewis, Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Emyr Lewis, Partner ac Uwch-bartner Rhanbarthol – Cymru, Blake Morgan

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Rhagor o dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.2

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Sylwadau ar ymateb Llywodraeth Cymru – sawl llofnodwr

Dogfennau ategol:

4.3

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr at y Cadeirydd gan Making Music

Dogfennau ategol:

4.4

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr at y Cadeirydd oddi wrth Cerddoriaeth Ieuenctid De Powys

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11:15 - 12:00)

7.

Sesiwn friffio breifat gan y BBC ar y Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Matthew Barraclough, Pennaeth Partneriaethau Newyddion Lleol y BBC

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru

Gareth Wyn Williams, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Elizabeth Bradfield, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu