Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Price 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30-10.30)

1.

Gwybod ein Hanes: addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn ysgolion: sesiwn friffio lafar gan swyddogion Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm– Llywodraeth Cymru

Lloyd Hopkin, Pennaeth y Maes Lles Dysgu a Phrofiad – Llywodraeth Cymru

Nerys Vaughan, Arloeswr y Cwricwlwm

Laura Taylor, Arloeswr y Cwricwlwm

(10.30-11.00)

2.

Ôl-drafodaeth breifat

(11.00-12.00)

3.

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: trafod yr adroddiad drafft

(12.00-12.30)

4.

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019: trafod yr adroddiad drafft

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu